תְעוּדָה

עמידות מחלקה 1 וסוג שימוש 4

עמידות מחלקה 1 וסוג שימוש 41
עמידות מחלקה 1 וסוג שימוש 42

תגובה לאש (סיפון)

תגובה לאש (סיפון) 1
תגובה לאש (סיפון) 2

עמידות להחלקה

עמידות בהחלקה 1
עמידות בהחלקה 2

FSC

תגובה לשריפה (קיר)

פליטת פורמלדהיד

FSC
תגובה לשריפה (קיר)
פליטת פורמלדהיד