תְעוּדָה

עמידות מחלקה 1 ושימוש בשיעור 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

תגובה לאש (סיפון)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

התנגדות להחלקה

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

תגובה לאש (קיר)

פליטת פורמלדהיד

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission